Sähkömaailma-verkkopalvelun tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


Rekisterinpitäjä


Suurlohjan Sähkö & Valo


Yhteystiedot:


Suurlohjankatu 12

08100 Lohja


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaava:


Niko Silvennoinen

Suurlohjankatu 12

08100 Lohja

puh: +358404483863

e-mail: niko.silvennoinen@sahkovalo.fi


Rekisteröidyt


Verkkokaupan kautta ostoksia tehneet sekä potentiaaliset asiakkaat, joilla on ostosprosessi kesken. Kesken olevia ostosprosesseja säilötään kolme (3) vuorokautta, jonka jälkeen ne automaattisesti poistetaan.


Henkilötietojen käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste:


 Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen sekä potentiaalisen asiakassuhteen perusteella

 • Kesken jääneitä ostosprosesseja pidetään tallessa kolme (3) vuorokautta mahdollisten tietoliikennekatkosten takia, jotta asiakas pääsee jatkamaan ostosprosessia


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:


 • Asiakassuhteen hoitaminen

 • Palveluistamme kertominen


Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:


Yhteystiedot


 • nimi

 • osoite

 • sähköposti

 • puhelinnumero


Asiakastiedot


 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista


Ostos- ja toimitustiedot


 • tiedot valitusta toimitustavasta ja maksun kirjautumisesta. Tarkemmat tiedot maksusta ovat maksupalveluoperaattorin tiedoissa. Näissä tiedoissa on asiakkaan nimi, asiakkaan sähköpostiosoite sekä asiakkaan valitsema maksutapa sekä maksuun liittyviä teknisiä käsittely- ja tilaustunnuksia sekä rajapintaversiotietoja


Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen:


Niko Silvennoinen

Suurlohjankatu 12

08100 Lohja
Tarkastusoikeus


Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


Oikeus tietojen oikaisemiseen


Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus


Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Suoramarkkinointikielto


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen


Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:


 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta


Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Suurlohjan Sähkö & Valon ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.


Käsittelyn kesto


 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 • Keskeneräisten ostotapahtumien kohdalla tietoja säilytetään kolme (3) vuorokautta.

 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.


Henkilötietojen käsittelijät


Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa palvelimien ylläpidon sekä henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.